Theo năm tháng, mái tóc thầy cũng sẽ phai màu. Nhưng hình ảnh người thầy, nét chữ của thầy trên bảng đen cùng những lời dạy sẽ là hành trang giúp em bước vào đời. Tâm sự ấy được các em HS lớp 6B năm học 2022 - 2023 gửi đến các thầy cô qua bài múa "Người thầy năm xưa" - Kỷ niệm 40 ngày nhà giáo ...