Thứ ba, 02/03/2021 - 02:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH&THCS THỤY DƯƠNG
 • Nguyễn Thị Bảo Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0854080826
  • Email:
   minhthuyduong2@thaithuy.edu.vn
 • Vũ Thị Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913795950
  • Email:
   huanthuyduong2@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0943876616
  • Email:
   ngathuyduong2@thaithuy.edu.vn
 • Phạm Thúy Ngàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0989687518
  • Email:
   nganthuyduong2@thaithuy.edu.vn
 • Đàm Thị Nhài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934336238
  • Email:
   nhaithuyduong12@thaithuy.edu.vn
 • Vũ Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   phuongthuyduong2@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Quỳnh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919044982
  • Email:
   ngocthuyduong2@thaithuy.edu.vn
 • Vũ Thị Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0976709972
  • Email:
   ngathuyduong12@thaithuy.edu.vn
 • Vũ Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lienthuyduong12@thaithuy.edu.vn
 • Lê Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976989757
  • Email:
   anthuyduong1@thaithuy.edu.vn
 • Lê Thị Bích Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385135764
  • Email:
   bichhuongthuyduong1@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thùy Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946256638
  • Email:
   ninhthuyduong1@thaithuy.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 23
Tháng 03 : 24
Năm 2021 : 2.628