Thứ ba, 02/03/2021 - 02:34|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH&THCS THỤY DƯƠNG
  • CÁC DẠNG TOÁNVÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN LỚP 6TẬP HỢP, PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢPI. LÍ THUYẾT1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp:- Tập hợp là một khái niệm cơ bản. Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ.- Tên tập hợp được đặt bằng chữ cái in hoa. - Các phần tử của ...
Trang chủ