Chủ nhật, 07/03/2021 - 00:14|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH&THCS THỤY DƯƠNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI NGOẠI KHÓA NHẬT KÍ TRONG TÙ - NGỮ VĂN 8

Đây là một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa: Nhật kí trong tù, môn Ngữ văn lớp 8 do cô giáo Đàm Thị Nhài- Tổ KHXH thực hiện


Tác giả: TỔ KHXH